Strona główna / N O W O ? C I

 2013-01-12 GOTH
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=168


2012-09-06 Mi... powroty
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=165


Troch? zaniedba?em stronk?, ale w ramach poszerzania zakresów dzia?a? fotograficznych dorzuci?em nowy dzia? NUDeArt w którym, jak ju? sam tytu? wskazuje, troch? wi?cej ods?oni?te b?dzie cho? nie tak do ko?ca. Powoli b?d? si? tam pojawia?y zdj?cia które ju? gdzie? kiedy? pope?ni?em a te? mam nadziej? ?e i nowo?ci zagoszcz? co jaki? czas
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=158

co Mi w duszy gra
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=157


Sarmata
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=156


Mi & pa?acyk
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=155


Willy Blake
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=154


Majówka i mleczyki
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=153


Pod niebem pe?nym cudów...
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=152

Dynamika Barw ATK
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=151


Iwonka & DejaVu
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=150


2012-03-30 Emilia & korale
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=149

2012-03-18 Jazz & PiecArt
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=148


2012-02-07 Magda Navarrete
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=147

2012-01-14 Ada & Santiago
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1462011-12-26 ?wiece z Krakowa
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1452012-01-06 ba?wan
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=144

Monique plenerowo
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=143


2011-12-11 baletnica
http://www.gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=142

Czerwie-Nosferatu
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=140


Pola i dy?ka
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=139


Jestem trze?wy
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=138

Hanka, Dy?ka i ?winka czyli d?ubanie w dyni i jego skutki
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=137


2011 wrzesie?
Magda i Artur plener na Kasprowym
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=136

2011-07-14 Mi & kolor
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=134


2011-07-11 Mi #1
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=133

2011-06-06 Spacer po osiedlu wraz z Weronik? zaowocowa? kilkoma kadrami a jako ?e dawno nic nie wstawia?em to tym bardziej zapraszam
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=132


2011-04-24 Hanka &BW
Kilka uj?? ze spaceru
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=131


2011-03-20 plama irlandzka
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=126


2011-03-08 Salsa w Copacabanie
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1242011-03-05 PLAMA
tego wieczoru zagra?y w plamie gitarki
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=123


2010-11-05 "Jesie?"
Druga ju? wystawa zorganizowana w Piwnicy Mieszcza?skiej nosi tytu? "Jesie?" i mo?na j? ogl?da? do ko?ca grudnia
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1222010-10-19 chleba naszego...

http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=121


2010-09-26 nowy dzia? KULTURA
jako ?e troch? si? rozdrobni?y mi ró?ne wydarzenia wi?c postanowi?em zebra? je do jednego worka i tam je teraz mo?na ogl?da?2010-09-11 Justyna i Jakub
Ostatnia z rodze?stwa Topór-M?dry czyli Justyna zosta?a zaobr?czkowana przez Kamesa i sam osobi?cie dogl?da?em tego wydarzenia ;)
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1192010-09-18 Skate Jam
Po raz drugi rozegrano zawody Skate Jam w NTargu na ty?ach ul.W.Polskiego
Widowiskowe pokazy zawodników przeplata?y si? z wyst?pami kapel
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=118


2010-07-18 w klubie Panoramika na szczycie hotelu Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem odby? si? koncert Grzegorza Turnaua którego mia?em okazj? z przyjemno?ci? pos?ucha? ponuci? a nawet sfotografowa?
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=114


2010-06-06 wizyta nale?nikowa i rezultat zmaga? fotograficznych poczynionych przy tej okazji
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=113


2010-06-05 wiosna???
w ko?cu pogoda zrobi?a si? s?oneczna i po d?ugich dniach deszczowych uda?o si? wyj?? na ma?y spacerek
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=112


2010-05-08 Sylwia i Jakub
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1112010-05-05 bodypainting & tattoo
Kilka uj?? z zabawy foto-malarskiej
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1102010-04-28 Adam Kokot
W ci?gu kilka minut na zapleczu apteki powstaj? w magicznych flaszeczkach specyfiki na ból wrzody czy pryszcze.
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=108


2010-04-15 TTT P&P KOWALCZE
kolejna ods?ona twórców ludowych
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1072010-03-27 TTT Bogdan Oswald
TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI czyli projekt powstaj?cy w ramach Programu Wspó?pracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika S?owacka majacy na celu stworzenie mapy gin?cych zawodów zarówno na terenie Polski jak i S?owacji
wyjazd plenerowy z soboty 2010-03-27
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1062010-03-26 PORTRETY
Gabry? Wolski przegl?dn?? archiwalne zbiory MOK-u i wybra? sporo ciekawych zdj?? portretowych z ubieg?ego wieku
Dodatkowo w trakcie otwarcia mo?na by?o zrobi? sobie portrecik który po wydrukowaniu mo?na odebra? w sekretariacie MOK
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=10506-03-2010 powrót z krainy morfeusza
czyli ?ona po?cielowo
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=103
23-02-2010 ...bo to co w ?yciu si? liczy to pasja...
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=102


31-01-2010 New Market Jazz Band
Kilka kadrów z ostatków kol?dowych w nowotarskim MOK-u
Ci panowie zawsze si? dobrze na zdj?ciach prezentuj? a i z przyjemno?ci? si? ich s?ucha ;)

przyznaj? ?e skupi?em si? na portretach i nie mam ?adnego planu ogólnego wi?c kilka ciasnych kadrów mo?na obejrze? tu:
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=101

2010-01-29 Edward Sutor
W nowotarskim ratuszu odby?a si? wystawa prac Edwarda Sutora po??czona z promocj? ksi??ki
Wystawa pokazana w bardzo ciekawej aran?acji zgromadzi?a poka?n? jak na nowotarskie realia grup? mi?osników twórczo?ci zarówno lokalnych jak i zamiejscowych.
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=1002010-01-24 ZADZIA?
czyli zdj?? kilka z wypadu na narty
Kto by? ten wie a kto nie by? ten niech ?a?uje bo wprawdzie krótko ale fajnie by?o
Na zdj?ciach brakuje Icefowera bo jak my je?dzili?my to jeszcze go nie by?o a jak je?dzi? to my kie?baski opiekali?my
Co do zdj?? to nie wiem poczemu ale mia?em ustawione w aparacie iso 1600 co niestety da?o si? we znaki na zdj?ciach. Mimo to wstawi? jakie s? bo innych chyba nikt nie robi?
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=99


2009-12-17 Jesieni? góry s? najszczersze
W dniu dzisiejszym odby?a si? wystawa fotografii Tadka ?mia?kowskiego po?wi?conych szeroko rozumianemu pi?knu jesiennej aury w górach
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=972009-11-21 gdy czas si? zatrzyma
kilka uj?? ze spalonego domu
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=95
2009-11-18 DIALOG POKOLE?
W ?rod? o 18 odby? si? wieczorek autorski Romana Dziobonia po??czony z promocj? kalendarza na rok 2010 którego wydawc? jest firma Steskal a w którym to mozna zobaczy? zdj?cia Andrzeja Paszkowskiego stanowi?ce t?o do wierszy Romana Dziobonia. Jak to to ktos powiedzia? "zdj?cia Andrzeja s? najbardziej poetyckie" i ta poezja obrazu spotka?a si? w "Góralskiej Strawie" z poezj? s?owa
Dodatkowo mo?na by?o jeszcze obejrze? kilka zdj?? w holu restauracji
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=94
2009-11-06
W dniu dzisiejszym odby?o sie w Galerii MBWA "Jatki" otwarcie wystawy rysunku W?adys?awa Szczepa?skiego
pt. PRZENIKANIE SI?
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=93
2009-11-01 wst??ka
kilka zdj?? ?onki i wst??ki zrobionych tak dla rozrywki
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=91
2009-10-09 otwarcie wystawy ko?a fotograficznego
W ko?cu uda?o si? nam zrobi? wystaw? w holu g?ównym nowotarskiego MOK-u
Jako ?e nie by?o okre?lonego tematu wystawy a ka?dy z nas ma w?asne tematy które realizuje to zaprezentowane zdj?cia ogarnia?y ca?y szereg tematów zarówno przyrodniczych jak i sport czy ?ycie codzienne. Na otwarciu pojawi?a si? ca?kiem spora publiczno?? co miejmy nadziej? prze?o?y?o si? na zainteresowanie i ogl?dalno?? w dniach nast?pnych.
Wystawa zosta?a dostrze?ona przez lokalne media i doczeka?a si? kilku opisów zarówno w prasie drukowanej jak i w internetowych informatorach oraz telewizji nowotarskiej.
Miejmy nadziej? ?e stanie si? ona cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu imprez MOK-u
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=90
2009-10-10 Agnieszka i Adam
nie dane mi by?o si? pobawi? na weselu Agi i Adama ale kilka zdj?? uda?o mi sie zrobi? a ?e nigdy jeszcze nie zrobi?em ca?ego ?lubu w B&W to ten w ko?cu postanowi?em tak zrobi?
efekty szybkiej reporterki mo?na zobaczy? tu
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=89
2009-10-07 Kasia
kilka zdj?? sympatycznej Kasi któr? spotka?em na orawie a okaza?o si? ?e jest nowotar?ank?
?wiat jest ma?y za to Nowy Targ strasznie wielki skoro nawet z widzenia nie zna si? wszystkich (a w szczególno?ci pi?knych kobiet)
http://gold-fotografia.pl/details.php?image_id=1581
2009-09-17 Puszek#2
kilka uj?? z Justyn? zwan? Puszkiem która to W ko?cu mnie odwiedzi?a niespodziewanie
Zdj?cia obrabiane pod k?tem kolorów jasno?ci i nasycenia jednak nie wyg?adzane blurami wi?c i faktura skóry jet taka jak na Puszku mo?na zobaczy?
Dodam ?e stylizacja i wiza? Puszka kadry moje ;)
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=862009-09-13 kilka uj?? ze spaceru
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=85
2009-08-29 SZWAGIER SI? ?ENI
czyli jak to Marek wzi?? Monik? za ?on?
zdj?cia b?d? dodawane w miar? mo?liwo?ci czyli powoli ;)
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=84


2009-08-29 sympatyczna klientka wpad?a i wypad?a
http://gold-fotografia.pl/details.php?image_id=1476

w mi?dzyczasie przyby?o kilka ?lubnych galerii wi?c zainteresowanych t? tematyk? zapraszam do dzia?u "fotografia okoliczno?ciowa"


2009-08-01 z wizyt? w zoo
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=76

2009-07-16
i znów kilka portretów dosz?o w dziale LUDZIE-SPOTKANIA
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=18&page=2


2009-07-06 Asia
co? ostatnio nic tu nie wrzuca?em cho? aparaty nie ?pia i nie kurz? si?
tak na przek?ske Asia zdybana w przelocie
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=18&page=2


2009-06-02 W dniu dzisiejszym mia?a w sali koncertowej PSM w Nowym Targu swój recital dyplomowy pojawiaj?ca si? tu czasem na zdj?ciach Mania.
W programie mo?na by?o us?ysze? utwory klasyków muzyki skrzypcowej a dodatkow? atrakcj? by? dla mnie klawesyn który zabrzmia? jako instrument towarzysz?cy
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=75


14-05-2009 dzie? Paszczaka
W czwartek otwarta zosta?a w nowotarskim MOK-u wystawa Andrzeja Paszkowskiego pt
"NIEUCHWYTN? MG?? OSNUTY"
Po wernisa?u kó?ko foto oraz zaproszeni go?cie mieli okazj? obejrze? pokaz slajdów autorstwa Andrzeja oraz pos?ucha? zawodzenia przy akompaniamencie gitarki ;)
Nast?pnym punktem wieczoru by? wybór zdj?cia w zadaniu tematycznym
Po zako?czeniu cz??ci MOK-owskiej impreza przenios?a si? do studia Dawida i zako?czy?a si? pó?n? noc? ;)
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=73
w sprawie zdj?? z cz??ci studyjnej zainteresowanych zapraszam na maila


09-05-2009 Kraków
kilka kadrów z popo?udnia w Krakowie
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=7123-04-2009 DaCamera
Jako kolejni go?cie zespo?u DaCamera wyst?pili trzej muzycy d?ci w sk?adzie:
Maksymilian Lipie? - obój
Damian Lipie? - fagot
Pawe? Krauzowicz - klarnet
Tym razem wszystkie zdj?cia w czerni i bieli
zapraszam
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=6720-04-2009
Dzi? odby?a si? premiera spektaklu teatralnego pod intryguj?cym tytu?em "Nieudane przedstawienie" wg Dani?a Charmsa w wykonaniu grupy "O szesnastej"
Scenariusz i re?yseria: Juliusz Chrz?stowski.

Ze swojej strony mog? powiedzie? ?e by? to ci??ki kawa?ek sztuki teatralnej zarówno pod k?tem tre?ci przedstawienia jak i o?wietlenia które nie dawa?o za du?ego pola do popisu
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=66


19-04-2009
kilka zdj?? z wycieczki na Guba?ówk?
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=65


10-04-2009
Kilkana?cie jednostek stra?y po?arnej gasi?o po?ar który wybuch? w zak?adzie stolarskim na ulicy Sk?adowej. Ogie? strawi? stolarni? i znajduj?cy si? wewn?trz meble i maszyny jednak s?siaduj?cy ze stolarni? budynek nie ucierpia? za wiele. Akcja przebiega?a sprawnie a wody nie zabrak?o tym razem dzi?ki zbiornikom po?arowym znajduj?cym si? w cementowni na ul Ceramicznej
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=62


26-03-2009 lekko chaotyczna sesja która odby?a si? podczas warsztatów fotograficznych w MOK-u
w roli modelki Justyna Puch
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=60&page=1


02-04-2009 Kolejny z cyklicznych Wieczorów Czwartkowych organizowanych w auli szko?y muzycznej po?wi?cony by? pami?ci Jana Paw?a II. Tym razem zespó? wyst?pi? w kwartecie smyczkowym a g?ówna atrakcja by?y dwie solistki:
Anna Pier?ci?ska -sopran
Iwona Su?kowska-Koz?owska -alt
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=61


13-03-2009 po?ar LeClerca
Pi?tek 13-ego okaza? si? pechowym dniem dla wszystkich którzy mieli tam swe stoiska, pracowali czy te? wybrali sie rano na zakupy. Oko?o 9.30 wybuch? w cz??ci magazynowej po?ar który b?yskawicznie si? rozprzestrzeni? zagra?aj?c nie tylko samemu supermarketowi ale równie? s?siaduj?cym z nim budynkom. W akcji ratowniczej bra?o udzia? oko?o 200 stra?aków z pa?stwowej i ochotniczej stra?y po?arnej zarówno z powiatu nowotarskiego jak i s?siaduj?cych powiatów. W wyniku po?aru nikt powa?nie nie ucierpia? jednak straty materialne b?d? olbrzymie.
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=58


12-02-2009 koncert DaCamera
ostatni z koncertów mimo pi?knej muzyki i nowych instrumentów w postaci gitary charakteryzowa? si? fatalnym ?wiat?em które uniemozliwia?o fotografowanie na przyzwoitym poziomie wi?c tym razem zdj?? ma?o
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=54


29-01-2009
Widziany okiem Piotra Rayskiego Pawlika "Jarmark Nowotarski" mo?na od wczoraj obejrze? w nowotarskim MOK-u w sali 28. Po przemowach i oklaskach zgromadzona publiczno?? przesz?a do cz??ci konsumpcyjno-ogl?dalniczej która zako?czy?a si? w najwytrwalszym gronie pó?n? noc? w jednym z lokali gastronomicznych
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=53


25-01-2009
Kumotersko Go?ba w Poroninie
W ko?cu uda?o mi si? dotrze? na t? imprez? i jedno trzeba powiedzie?: warto!!!
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=52


11-01-2009
Ostatni mecz KS KROKUS-PODHALE z dru?yn? RADAN-GLIWICE zako?czy? si? zwyci?stwem naszej dru?yny 6-1
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=51

11-01-2009
kolejny XVII juz fina? WO? w nowotarskim MOK-u
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=49

20-12-2008
W sobot? odby? si? kolejny mecz dru?yny KS Krokus Podhale zAkropolem Czchów. Pomimo zaci?tej walki nowotar?anie zostali rozgromieni a mecz zako?czy? si? wynikiem 16 do 8 dla Akropola
W przerwie meczu wyst?pi? zespó? akrobatów
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=47


19-12-2008
Relacja z d?ugo oczekiwanego bo oko?o 30 lat otwarcia Galerii Buy&Fly w nowotarskim hotelu. Galeria mie?ci w sobie supermarket "Stokrotka" oraz spor? ilo?? mniejszych cz?sto znanych ju? w Nowym Targu sklepów i firm
http://gold-fotografia.pl/categories.php?cat_id=45

,

 

Fotografie stanowi± wła¶no¶ć autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez mojej zgody jest zabronione.


[logowanie]